Inleiding audio

Met de groei van markt voor hoortoestellen, werd niet alleen door audiciens regelmatig gevraagd naar alles omvattende bedrijfssoftware voor hun hoorwinkels, maar ook de zelfstandig opticiens hebben in toenemende mate behoefte aan professionele software voor hun hoor-activiteiten.

Het toch enigszins bijzondere order traject van proefplaatsing tot rechtstreekse declaratie bij zorgverzekereraars moest eigentijds afgevangen worden. Wat begon als een hoormodule op onze bestaande software, eindigde als het meest vergaande pakket voor de audlcien in de markt. Resultaat: het pakket verovert in sneltempo de hoormarkt. Vooraanstaande partijen zijn reeds klant geworden en zijn blij met een pakket welke aansluit bij hun ambities. Ondertussen gaat de ontwikkeling gewoon door en brengen we gezamenlijk met onze klanten met veel plezier nieuwe dynamiek in de hoormarkt.

contact